เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

thinking แปล

สัทอักษรสากล: [ 'θiŋkiŋ ]  การออกเสียง
"thinking" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. ซึ่งสามารถคิดด้วยเหตุผลได้
  ที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งคำนึงในเหตุผล ชื่อพ้อง: rational, reasoning
  2) n. การคิด
  ที่เกี่ยวข้อง: การคิดหาเหตุผล, การขบคิด
  3) n. การตัดสิน
 • analytical thinking    n. exp. การคิดเชิงวิเคราะห์ [kān khit choēng wi khrǿ]
 • be deluded into thinking    v. ละเมอ [la moē]
 • be misled into thinking    v. สำคัญผิด [sam khan phit]
 • be unworthy for thinking    รกสมอง
 • clear-thinking    ซึ่งไม่สับสน ซึ่งไม่รู้สึกสับสน
 • comparative thinking    n. exp. การคิดเชิงเปรียบเทียบ [kān khit choēng prīep thīep]
 • convergent thinking    n. exp. ความคิดที่เฉียบแหลม [khwām khit thī chīep laēm]
 • creative thinking    n. exp. - การคิดเชิงสร้างสรรค์ [kān khit choēng sāng san] - การคิดอย่างสร้างสรรค์ [kān khit yāng sāng san] - ความคิดสร้างสรรค์ [khwām khit sāng]
 • critical thinking    n. exp. - การคิดเชิงวิพากษ์ [kān khit choēng wi phāk] - การคิดวิเคราะห์ [kān khit wi khrǿ]
 • design thinking    การคิดเชิงออกแบบ
 • fear of thinking    n. exp. โรคกลัวการคิด [rōk klūa kān khit]
 • forward thinking    adj. หัวก้าวหน้า [hūa kāo nā]
 • forward-thinking    รุดหน้า เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า เป็นขั้นตอน ทวีความรุนแรง เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า
 • logical thinking    n. exp. - การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล [kān khit baēp pen hēt pen phon] - การคิดอย่างมีเหตุผล [kān khit yāng mī hēt phon]
 • magical thinking    ความคิดเชิงไสยศาสตร์
ความหมาย