เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

threatened abortion แปล

การออกเสียง:
"threatened abortion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การแท้งคุกคาม
  ภาวะแท้งคุกคาม
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • criminal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • imminent abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • incomplete abortion    การแท้งค้าง
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • medical abortion    การทำแท้งด้วยยา
 • partial abortion    การแท้งค้าง
 • spontaneous abortion    การแท้งเอง
 • therapeutic abortion    การทำแท้งเพื่อรักษา
 • near-threatened species    สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
 • species threatened with extinction    การสูญพันธุ์ของสปีชีส์ที่ถูกคุกคาม ชนิดที่ถูกคุกคาม การสูญพันธุ์
ประโยค
 • การตั้งครรภ์การคุกคามของการทำแท้ง
  Pregnancy, threatened abortion
 • ด้วยการทำแท้งเป็นนิสัยและข่มขู่ในช่วงตั้งครรภ์แรกของการตั้งครรภ์
  With habitual and threatened abortion in the first trimester of pregnancy;
 • การทำแท้งที่ถูกคุกคาม
  Threatened abortion
ความหมาย
  คำนาม
 • the appearance of symptoms that signal the impending loss of the products of conception
  ชื่อพ้อง: imminent abortion,