เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

throbbing แปล

สัทอักษรสากล: [ 'θrɔbiŋ ]  การออกเสียง:
"throbbing" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj.
  - ตุบ ๆ [tup tup]
  - ตุบๆ [tup tup]
 • throbbing head    อาการปวดศรีษะเพียงข้างเดียว อาการปวดศีรษะอย่างมาก
 • throbbing pain    X - หนุบ ๆ [nup nup] - หนุบๆ [nup nup]
 • throbber    ทรอบเบอร์
 • throb with terror    v. ใจหวิว [jai wiū]
 • throb away    phrase. v. ปวดตลอด ที่เกี่ยวข้อง: ปวดตุ๊บ ๆ ตลอด, เต้นตุบ ๆ ตลอด
 • throb    1) vi. เต้นเป็นจังหวะและแรง (เช่น การเต้นของหัวใจ) ชื่อพ้อง: beat, pulsate, palpitate 2) n. การเต้นเป็นจังหวะ ชื่อพ้อง: beat, pulsation, pulse
 • throbbingly    ตุบๆ
 • throaty    adj. ซึ่งเปล่งเสียงจากลำคอ ชื่อพ้อง: hoarse, deep, husky
 • throe    n. อาการปวดเกร็ง ชื่อพ้อง: pain
ความหมาย
  คำนาม
 • a sound with a strong rhythmic beat; "the throbbing of the engines"

 • an instance of rapid strong pulsation (of the heart); "he felt a throbbing in his head"
  ชื่อพ้อง: throb, pounding,

 • คำคุณศัพท์
 • pounding or beating strongly or violently; "a throbbing pain"; "the throbbing engine of the boat"