เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

top caster แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เหยี่ยวข่าวสาวแกร่ง
 • top     1) sl. สุดยอด ที่เกี่ยวข้อง: เจ๋งเป้ง 2) n. จุดสูงสุด
 • caster     n. ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ ชื่อพ้อง: castor
 • caster oil    น้ำมันละหุ่ง ใช้เป็นยาถ่าย
 • caster sugar    n. น้ำตาลทรายขาว ชื่อพ้อง: castor sugar
 • caster, castor    ล้อเล็กๆ ใช้สำหรับติดขาโต๊ะเลื่อน หรือขาจักร
 • type caster    เครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์
 • at the top    X ที่ด้านบน [thī dān bon]
 • be at the top of    เป็นหนึ่ง ยอดเยี่ยม เป็นเลิศ อยู่เหนือ เป็นเยี่ยม อยู่ข้างบน
 • be on the top of    idm. ยังคงเป็นผู้นำ ที่เกี่ยวข้อง: ยังมีอำนาจ, ยังคงควบคุบ ชื่อพ้อง: stay on
 • be on top    ยิ่งใหญ่ เป็นใหญ่เป็นโต
 • be on top (of)    v. ทับ [thap]
 • on the top    บนยอด
 • on the top of    บนยอด
 • on top    idm. สุดยอด ที่เกี่ยวข้อง: เหนือทุกสิ่ง
 • on top of    1) idm. ด้านบนของบางสิ่ง 2) idm. ทันสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง: ทันเหตุการณ์ ชื่อพ้อง: on top คำตรงข้าม: on top 3) idm. นอกจาก (บางสิ่ง) 4) idm. จัดการได้สำเร็จ