เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

transexual แปล

การออกเสียง:
"transexual" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ผู้เบี่ยงเบนทางเพศ
  คนที่ผ่าตัดแปลงเพศ
 • transept    n. ส่วนปีกของโบสถ์ซึ่งเป็นแนวขวาง
 • transection    n. การผ่านตามขวาง
 • transfection    ทรานสเฟคชั่น
 • transect    vt. ผ่านตามขวาง
 • transfer    1) vi. ย้าย ที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนตำแหน่ง, โยกย้ายตำแหน่ง(หน้าที่การงาน), โอนตำแหน่ง 2) vt. ย้าย ที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยน, ยักย้าย, เคลื่อนย้าย, โยกย้าย 3) vt. ส่งผ่าน ที่เกี่ยวข้อง: ถ่
 • transduction (physiology)    การถ่ายโอนความรู้สึก
 • transfer a licence    v. exp. โอนทะเบียน [ōn tha bīen]
 • transduction    การถ่ายโอนยีน
 • transfer a registration    v. exp. โอนทะเบียน [ōn tha bīen]
ประโยค
 • จัดการหน้าสแปรชของคุณและการตั้งค่าของคุณ
  Gay pictures and transexual pictures
 • วิดีโอข้ามเพศในหมวดหมู่เพศปกติ
  Transexual video in straight category.
 • เพศปกติ เกย์ ข้ามเพศ
  Straight Gay Transexual