เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

two prominences of wrist bones แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ตานกแก้ว
  ปุ่มข้อมือ
 • two     1) n. จำนวนสอง 2) n. กลุ่มที่มีจำนวนสอง 3) adj. สอง 4) pron. สอง
 • wrist     n. ข้อมือ
 • bones     n. - กระดูก [kra dūk] - อัฐิ [at thi]
 • wrist band    สายรัดข้อมือ ริสต์แบนด์
 • wrist bone    กระดูกข้อมือ
 • wrist joint    ข้อมือ กระดูกข้อมือ
 • wrist pad    สนับข้อมือ
 • wrist pin    1) n. สลักลูกสูบหรือล้อรถ ชื่อพ้อง: gudgeon pin 2) n. สลักข้อต่อของเครื่องยนต์ ชื่อพ้อง: gudgeon pin
 • wrist string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
 • wrist watch    นาฬิกาข้อมือ
 • the two    pr. ทั้งสอง [thang søng]
 • animal bones    n. exp. กระดูกสัตว์ [kra dūk sat]
 • bare bones    n. ข้อมูลพื้นฐาน
 • bones of torso    กระดูกของลำตัว
 • carpal bones    n. exp. กระดูกข้อมือ [kra dūk khø meū]