เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

type caster แปล

การออกเสียง:
"type caster" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์
 • type     1) suf. สิ่งที่เป็นรูปแบบ 2) n. รูปแบบ ที่เกี่ยวข้อง: แบบ, ชนิด,
 • caster     n. ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ ชื่อพ้อง: castor
 • caster oil    น้ำมันละหุ่ง ใช้เป็นยาถ่าย
 • caster sugar    n. น้ำตาลทรายขาว ชื่อพ้อง: castor sugar
 • caster, castor    ล้อเล็กๆ ใช้สำหรับติดขาโต๊ะเลื่อน หรือขาจักร
 • top caster    เหยี่ยวข่าวสาวแกร่ง
 • -type    สิ่งที่เป็นรูปแบบ
 • type a    เลือดกรุ๊ป เอ
 • type in    v. พิมพ์ [phim]
 • [type of chicken]    n. exp. ไก่อู [kai ū]
 • [type of design]    n. กระจังหลังเบี้ย [kra jang lang bīa]
 • activism by type    การเคลื่อนไหวแบ่งตามวิธีการ
 • aircraft type    n. exp. แบบเครื่องบิน [baēp khreūang bin]
 • battles by type    ยุทธการแบ่งตามประเภท
 • biomolecules by type    สารชีวโมเลกุลจำแนกตามชนิด
ประโยค
 • ลูกกลิ้งชนิดหนาและสกรูล็อคที่ปรับได้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและแก้ไข
  Heavy type caster and locking adjustable screw, easy to move and fix.