เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vacuously แปล

การออกเสียง:
"vacuously" การใช้
คำแปลมือถือ
 • อย่างว่างเปล่า
 • vacuous    1) adj. ซึ่งว่างเปล่า ชื่อพ้อง: drained, emptied 2) adj. ซึ่งไร้สาระ ที่เกี่ยวข้อง: ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่มีความคิด ชื่อพ้อง: asinine, fatuous, inane, mindless
 • vacuoles    แวคิวโอล
 • vacuum    n. สุญญากาศ ที่เกี่ยวข้อง: บริเวณที่ไม่มีอากาศ ชื่อพ้อง: blankness, emptiness, rarefaction
 • vacuole    แวคิวโอล
 • vacuum and atmospheric brake    ห้ามล้อรถที่ใช้ระบบทางสูญญากาศภายใน แต่อาศัยกำลังของอากาศจากท่อไอดี (หมายความว่า ถ้าห้ามยังไม่ทำงานจะไม่มีอากาศแต่เมื่อต้องการใช้จึงจะดูดอากาศจากท่อไอดีเข้าไป
 • vacuity    n. ความว่างเปล่า ที่เกี่ยวข้อง: ความว่าง, สุญญากาศ, สิ่งว่างเปล่า, สิ่งที่ไร้ความหมาย ชื่อพ้อง: emptiness, vaccum, void
 • vacuum aspiration    การดูด
 • vacterl association    กลุ่มอาการวาเตอร์
 • vacuum bag    ถุงเก็บฝุ่น
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • in a vacuous manner

 • in a vacuous manner