เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

veaceslav gojan แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • แวเซสลาฟ โกยัน
  • vdu    abbr. คำย่อของ video display unit
  • vdo    n. - วิดีโอ [wī dī ō] - วีดีโอ [wī dī ō]
  • veadar    เดือนเวอะดาร์
  • vd    abbr. คำย่อของ venereal disease
  • veaduct    สะพานยาว ท่อยาวที่ฝังตามถนน
  • vcr    abbr. คำย่อของ videocassette recorder
  • veal    n. เนื้อลูกวัว ที่เกี่ยวข้อง: ลูกวัวที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร ชื่อพ้อง: beef
  • vcd movie    n. exp. หนังแผ่น [nang phaen]
  • veal cordon bleu    กอร์ดอนบลูเนื้อวัว