เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

veal cordon bleu แปล

การออกเสียง:
"veal cordon bleu" การใช้
คำแปลมือถือ
 • กอร์ดอนบลูเนื้อวัว
 • veal     n. เนื้อลูกวัว ที่เกี่ยวข้อง: ลูกวัวที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร ชื่อพ้อง:
 • cordon     n. แถวของตำรวจหรือทหารที่ล้อมเพื่อป้องกัน
 • cordon bleu     ริบบิ้นสีฟ้า กอร์ดอง เบลอ
 • bleu     บลูชีส
 • chicken cordon bleu    คอร์ดอนบลูไก่
 • cordon bleu (dish)    กอร์ดงเบลอ
 • cordon off    phrase. v. ปิดล้อม ที่เกี่ยวข้อง: ล้อม
 • corbin bleu    คอร์บิน บลู
 • cut of veal    เนื้อลูกวัว
 • roast veal    เนื้อลูกวัวย่าง
 • veal parmesan    พาร์เมซานเนื้อ
 • veal parmigiana    พาร์เมซานเนื้อ
 • veal roast    เนื้อลูกวัวย่าง
 • veal scallopini    สกัลโลพินีเนื้อลูกวัว
 • bleu cheese dressing    น้ำสลัดบลูชีส