เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

veal roast แปล

การออกเสียง:
"veal roast" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เนื้อลูกวัวย่าง
 • veal     n. เนื้อลูกวัว ที่เกี่ยวข้อง: ลูกวัวที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร ชื่อพ้อง:
 • roast     1) vt. ย่าง ที่เกี่ยวข้อง: ปิ้ง, อบ ชื่อพ้อง: heat, grill, toast 2)
 • roast veal    เนื้อลูกวัวย่าง
 • cut of veal    เนื้อลูกวัว
 • veal parmesan    พาร์เมซานเนื้อ
 • veal parmigiana    พาร์เมซานเนื้อ
 • veal scallopini    สกัลโลพินีเนื้อลูกวัว
 • beef roast    เนื้อย่าง
 • crown roast    ซี่โครงลูกแกะ ซี่โครงลูกแกะย่าง
 • lamb roast    เนื้อลูกแกะย่าง
 • pan roast    ย่างอบในกระทะ
 • pork roast    เนื้อหมูสำหรับย่าง
 • pot roast    n. เนื้อตุ๋น
 • rib roast    เนื้อซี่โครงย่าง
 • roast a chicken    v. exp. ย่างไก่ [yāng kai]