เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

veal แปล

การออกเสียง
"veal" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. เนื้อลูกวัว
  ที่เกี่ยวข้อง: ลูกวัวที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร ชื่อพ้อง: beef
 • cut of veal    เนื้อลูกวัว
 • roast veal    เนื้อลูกวัวย่าง
 • veal parmesan    พาร์เมซานเนื้อ
 • veal parmigiana    พาร์เมซานเนื้อ
 • veal roast    เนื้อลูกวัวย่าง
 • veal scallopini    สกัลโลพินีเนื้อลูกวัว
 • pork-and-veal goulash    กูลาชหมูและเนื้อลูกวัว
 • veal cordon bleu    กอร์ดอนบลูเนื้อวัว
 • veaduct    สะพานยาว ท่อยาวที่ฝังตามถนน
 • veadar    เดือนเวอะดาร์
 • veaceslav gojan    แวเซสลาฟ โกยัน
 • vdu    abbr. คำย่อของ video display unit
 • vdo    n. - วิดีโอ [wī dī ō] - วีดีโอ [wī dī ō]
ประโยค
 • ดีแล้ว แม่แค่เอาอาหารมาให้แล้วก็จะกลับบ้านแล้ว
  Well, i guess i'll just have to take my veal scaloppini and go home.
 • เคยทำในคลาสมันคือเนื้อลูกวัวสับ กับเห็ดอยู่ในถุง
  Cooked it in class. It's a veal chop with mushrooms in a bag.
 • ลองเนื้อลูกวัว มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเมือง
  Try the veal. It's the best in the city.
 • ผมต้องหมักเนื้อ และก็เนื้อลูกวัวสำหรับซอสมะเขือเทศ
  I had to start braising the beef and veal shanks for the tomato sauce.
 • ปรุงอาหารลูกวัวลูกวัวในความร้อนต่ำประมาณ 15 นาที
  Cook the veal balls in a low heat for about 15 minutes.
 • ห้ามใช้ในลูกวัวที่จะนำมาแปรรูปเป็นเนื้อลูกวัว
  Do not use in calves to be processed for veal.
 • เนื้อลูกวัวใส่เห็ด ก็นะ... ฉันไม่เคยสอบตกเลยสักหนเดียว
  Veal and mushrooms, it's just I've never flunked a test in my entire life.
 • ลบเกี๊ยวเนื้อลูกวัวจากน้ำซุปและให้ความอบอุ่น
  Remove the veal dumplings from the broth and keep warm.
 • ใช้สำหรับเนื้อหมูและเนื้อลูกวัวเนื้อสัตว์ปีก
  Used For Poultry Pork And Veal
 • เธอรู้ว่าฉันพูดถึงอะไร เคยคิดถึงมันบ้างมั้ย?
  I was like a veal.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • meat from a calf
  ชื่อพ้อง: veau,