เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vearnda แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ระเบียบเรือน
  เฉลียงมุข
 • veal scallopini    สกัลโลพินีเนื้อลูกวัว
 • veal roast    เนื้อลูกวัวย่าง
 • veau    เนื้อลูกวัว
 • veal parmigiana    พาร์เมซานเนื้อ
 • veblen    เวเบลน ออสเวลด์ เวเบลน
 • veal parmesan    พาร์เมซานเนื้อ
 • vecchietta    เวกกีเอตตา
 • veal cordon bleu    กอร์ดอนบลูเนื้อวัว
 • vector    1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง: เวคเตอร์ ชื่อพ้อง: direction, heading 2) n. สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค