เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vector addition แปล

การออกเสียง:
"vector addition" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  การบวกเวกเตอร์ [kān būak]
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • addition     1) n. การบวก ชื่อพ้อง: summing up, computing, totaling 2) n.
 • and in addition    X กอปร [køp]
 • be in addition    ประกอบกับ
 • in addition    adv. ยิ่งไปกว่านั้น ที่เกี่ยวข้อง: นอกจากนั้น ชื่อพ้อง: additionally, furthermore, moreover
 • in addition (to)    adv. อนึ่ง [a neung]
 • in addition to    1. prep. - นอกเหนือจาก [nøk neūa jāk] - นอกเหนือไปจาก [nøk neūa pai jāk] 2. X - ควบคู่กันไป [khūap khū kan pai] - นอกจากนี้ [nøk jāk nī]
 • addition operator    ตัวดําเนินการบวก
 • addition principle    n. exp. หลักการบวก [lak kān būak]
 • addition reaction    ปฏิกิริยาการเติม
 • be an addition    เพิ่มส่วนผสม เติมส่วนผสม
 • flavour addition    เครื่องปรุง วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส
 • give in addition    แถม เพิ่มให้ เติมให้ เพิ่ม
 • matrix addition    n. exp. การบวกเมทริกซ์ [kān būak]
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]