เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vector analysis แปล

การออกเสียง:
"vector analysis" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ [kān wi khrǿ choēng fang chan]
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • analysis     1) n. การวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้อง: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • column vector    n. exp. เวกเตอร์แนวตั้ง [naēo tang]
 • component of a vector    n. exp. ส่วนประกอบของเวกเตอร์ [suan pra køp khøng]
 • disease vector    ตัวนำโรค
 • euclidean vector    เวกเตอร์
 • four-vector    เวกเตอร์สี่มิติ
 • inward vector    n. exp. เวกเตอร์ชี้เข้า [chī khao]
 • kriss vector    คริสเวกเตอร์
 • latent vector    n. exp. เวกเตอร์แฝง [rāk faēng]
 • magnitude of a vector    n. exp. ขนาดของเวกเตอร์ [kha nāt khøng]
 • moment vector    เวคเตอร์ของโมเมนต์
 • normal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉาก [naēo chāk]
ประโยค
 • อัลกอริทึมการวิเคราะห์แบบเวกเตอร์, ความหลากหลายรวมของอัลกอริทึมซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดความสามารถในการตรวจสอบที่ดีที่สุด
  Vector analysis algorithm, integrated variety of software algorithms to achieve the best inspection capability;