เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vector font แปล

การออกเสียง:
"vector font" การใช้
คำแปลมือถือ
 • แบบอักษรแบบเวกเตอร์
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • font     1) n. อ่างน้ำมนต์ในโบสถ์ที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท 2) n. ชุดหรือรูปแบบตัวพิมพ์
 • baptismal font    โอ่งน้ำมนต์ รูปแบบอักขระ อ่างศีลจุ่ม อ่างน้ำมนต์ แบบ ขนาด และรูปร่างของตัวอักขระ โดยทั่วไปจะหมายถึงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น ลักษณะหรือรูปแบบของตัวอักขระที่เขียนหรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น ตัวอักขระ แท่นใ
 • bitmapped font    แบบอักษรบิตแมป
 • change font    เปลี่ยนแบบอักษร
 • downloadable font    แบบอักษรที่สามารถดาวน์โหลดได้
 • font previewer    โปรแกรมแสดงแบบอักษร
 • font size    n. exp. ขนาดอักษร [kha nāt ak søn]
 • font style    ลักษณะแบบอักษร
 • opentype font    แบบอักษร opentype
 • outline font    แบบอักษรเค้าร่าง
 • plotter font    แบบอักษรแบบจุด
 • postscript font    แบบอักษร postscript
 • raster font    ฟอนต์หน้าจอคอมพิวเตอร์ แบบอักษรแรสเตอร์
 • screen font    แบบอักษรบนหน้าจอ ฟอนต์หน้าจอคอมพิวเตอร์
ประโยค
 • ตัวเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ 15KG แบบอักษรตัวอักษรสำหรับสแตนเลส
  15KG Large Character Inkjet Printer Vector Font Type For Stainless Steel
 • แบบอักษรเวกเตอร์ (แบบอักษรชนิดจริงคล้ายกับแบบอักษรที่พิมพ์), แบบอักษรบิตแมป (แบบอักษรเมทเมทริกซ์)
  Vector Font (true Type Font,similar To A Printed Font) , Bitmap Font (dot Matrix Font)