เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

vector graphics แปล

การออกเสียง:
"vector graphics" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • graphics     n. ภาพพิมพ์ ที่เกี่ยวข้อง: ภาพกราฟฟิก
 • scalable vector graphics    เอสวีจี
 • ansi graphics    เส้นเฉียง สี่เหลื่ยม
 • computer graphics    n. - อินโฟกราฟิก - อินโฟกราฟิกส์
 • graphics filter    ตัวกรองกราฟิก
 • graphics platform    กราฟิกแพลตฟอร์ม
 • graphics software    ซอฟต์แวร์กราฟิกส์
 • graphics standards    มาตรฐานกราฟิกส์
 • graphics tablet    กราฟิกส์แท็บเล็ต
 • graphics templates    แม่แบบกราฟฟิก
 • raster graphics    ภาพกราฟิกส์แรสเตอร์
 • visualization (graphics)    การทำให้เห็นได้
 • binormal vector    n. exp. เวกเตอร์แนวฉากรอง [naēo chāk røng]
 • characteristic vector    n. exp. เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
ประโยค
 • ภาพเคลื่อนไหวกราฟิกแบบเวกเตอร์และคลิปเสียงวิดีโอ
  animation, vector graphics and audio-video clips
 • 5 ที่ดีที่สุดบรรณาธิการกราฟิกแบบเวกเตอร์สำหรับลินุกซ์
  5 Best Vector Graphics Editors for Linux
 • ประเภทโปรแกรมไฟล์ลายเส้น :
  Logo Vector Graphics Program :
 • มีดคัตเตอร์/ใบมีดคัตเตอร์
  Hummingbird - Vector graphics
 • นักวาดภาพเวกเตอร์กราฟิก
  Illustrator Vector Graphics
 • งานเวกเตอร์กราฟิก
  Vector _ Vector graphics
 • กราฟิกแบบเวกเตอร์
  Vector graphics
 • งานเวกเตอร์กราฟิก
  Vectorizing _ Vector Graphics
 • การใช้งานโปรแกรมสำหรับการจัดการภาพ และการใช้งานโปรแกรมสำหรับวาดภาพแบบเวคเตอร์ ประยุกต์กับงาน
  Using image editing program and vector graphics editor program. Apply with library and information center practices.
 • ในเวอร์ชันใหม่, ผู้ใช้จะได้รับตันของกราฟิกแบบเวกเตอร์เพิ่มเติม, แทร็กเสียง, และรูปแบบที่มือ, ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ฟรี.
  In the new version, users receive tons of additional vector graphics, audio tracks, and hand styles, which are copyright free.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2