เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wade-giles romanization แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • การถอดอักษรแบบเวด-ไจลส์
 • wade-giles     เวด-ไจลส์
 • romanization     ทำให้เป็นแบบโรมัน
 • wade–giles    เวด-ไจลส์
 • wade    1) vt. เดินลุยในน้ำหรือโคลน ชื่อพ้อง: paddle 2) vi. เดินลุยในน้ำหรือโคลน ชื่อพ้อง: paddle 3) vi. ผ่านไปอย่างยากลำบาก ชื่อพ้อง: push through, struggle through 4) n. การเดินลุยในน้ำหรือ
 • wade in    1) phrase. v. ย่ำน้ำ ที่เกี่ยวข้อง: ลุยน้ำ, เดินลุย 2) phrase. v. เข้าร่วมการต่อสู้หรือโต้เถียง ชื่อพ้อง: tuck in
 • wade into    1) phrase. v. ลุยน้ำ ที่เกี่ยวข้อง: เดินลุยดิน 2) phrase. v. จู่โจม ที่เกี่ยวข้อง: โจมตี 3) phrase. v. กินอย่างมูมมาม ที่เกี่ยวข้อง: กินอย่างรีบเร่งและจำนวนมาก ชื่อพ้อง: tuck into
 • hepburn romanization    การถอดอักษรแบบเฮปเบิร์น
 • korean romanization    การถอดภาษาเกาหลีด้วยอักษรโรมัน
 • pinyin romanization    พินอิน
 • romanization of arabic    การเขียนคําทับศัพท์ภาษาอาหรับ
 • romanization of japanese    โรมาจิ
 • romanization of korean    การถอดภาษาเกาหลีด้วยอักษรโรมัน
 • thai romanization    n. exp. การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง [kān thøt ak søn Thai pen ak søn Rō man baēp thāi sīeng]
 • dwyane wade    ดเวน เหว็ด
 • jeremy wade    เจเรมี เวด