เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wadi al maawil แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • วาดีอัลมะอาวิล
 • wadi     1) n. บริเวณลำน้ำหรือลำธารที่แห้งผาก 2) n. บริเวณที่อุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย
 • al     suf. ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา
 • wadi al-husein mosque    n. prop. - มัสยิด 300 ปี - มัสยิดตะโละมาเนาะ - มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น
 • moei wadi    n. prop. - เมยวดี - อ.เมยวดี - อำเภอเมยวดี
 • -al    ระบุให้เป็นนามที่มาจากคํากริยา
 • al.    คณะ
 • amphoe moei wadi    อําเภอเมยวดี
 • moei wadi district    n. prop. - เมยวดี - อ.เมยวดี - อำเภอเมยวดี
 • wadi ad-dawasir    วาดีอัดดะวาซิร
 • wadi-us-salaam    วาดีอัสซะลาม
 • al-akhfash al-akbar    อัลอัคฟะชุลอักบัร
 • al-gama’a al-islamiyya    กลุ่มอิสลามิก
 • al-ism al-a'zam    อัลอิสมุลอะอ์ซ็อม
 • al-itihaad al-islamiya    อัล-อิจญ์ติฮาด อัล-อิสลามียะห์
 • al-jama'a al-islamiyya    อัลญะมะอะหฺ อัลอิสลามียะหฺ (อียิปต์)