เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wadi al-husein mosque แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. prop.
  - มัสยิด 300 ปี
  - มัสยิดตะโละมาเนาะ
  - มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น
 • wadi     1) n. บริเวณลำน้ำหรือลำธารที่แห้งผาก 2) n. บริเวณที่อุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย
 • mosque     n. สุเหร่า ที่เกี่ยวข้อง: มัสยิด ชื่อพ้อง: masjid
 • wadi al maawil    วาดีอัลมะอาวิล
 • al noor mosque, christchurch    มัสยิดอันนูร (ไครสต์เชิร์ช)
 • al-aqsa mosque    มัสยิดอัลอักศอ
 • al-khulafa mosque    มัสยิดอัลคุละฟาอ์
 • moei wadi    n. prop. - เมยวดี - อ.เมยวดี - อำเภอเมยวดี
 • husein sastranegara international airport    ท่าอากาศยานนานาชาติฮูเซ็น ซัซตราเนอการา
 • -al    ระบุให้เป็นนามที่มาจากคํากริยา
 • al    suf. ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา
 • al.    คณะ
 • amphoe moei wadi    อําเภอเมยวดี
 • moei wadi district    n. prop. - เมยวดี - อ.เมยวดี - อำเภอเมยวดี
 • wadi ad-dawasir    วาดีอัดดะวาซิร
 • wadi-us-salaam    วาดีอัสซะลาม