เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wading bird แปล

การออกเสียง:
"wading bird" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สิ่งที่ลุย
  ผู้เดินลุย
  ผู้ลุย
  นกลุยน้ำ
  นกชนิดหนึ่ง มีขายาวมักจะเดินหาอาหารในน้ําตื้น
  นกขายาวที่เดินลุยหาอาหารในน้ำตื้น
 • wading     การเดินลุยน้ำ การลุยน้ำ
 • bird     1) n. นก 2) n. ลูกขนไก่ ชื่อพ้อง: shuttlecock 3) n.
 • wading birds    นกลุยน้ำ
 • wading pool    สระน้ําตื้นๆ ขนาดเล็กสําหรับเด็กๆ สระน้ำสำหรับเด็ก สระตื้น
 • child's wading pool    n. exp. สระน้ำเด็กเล่น [sa nām dek len]
 • bird's-bird's-eye    adj. มองเผินๆ
 • [a species of bird]    n. - ทิ้งทูด - (poet.) เท้งทูด [thēng]
 • a bird in flight    อะเบิร์ดอินไฟลต์
 • a kind of bird    นกเงือก เงือก
 • adjutant bird    ตะกรุม นกตะกรุม
 • ant bird    นกแอนต์เบิร์ด
 • aquatic bird    นกน้ำ
 • as free as a bird    มีอิสรภาพ มีอิสระ
 • baby bird    n. exp. ลูกนก [lūk nok]
 • betty bird    เบททือ บีร์ด
ความหมาย
  คำนาม
 • any of many long-legged birds that wade in water in search of food
  ชื่อพ้อง: wader,