เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wading pool แปล

การออกเสียง:
"wading pool" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สระน้ําตื้นๆ ขนาดเล็กสําหรับเด็กๆ
  สระน้ำสำหรับเด็ก
  สระตื้น
 • wading     การเดินลุยน้ำ การลุยน้ำ
 • pool     1) n. สระน้ำ ที่เกี่ยวข้อง: หนองน้ำ ชื่อพ้อง: pond 2) n.
 • child's wading pool    n. exp. สระน้ำเด็กเล่น [sa nām dek len]
 • wading bird    สิ่งที่ลุย ผู้เดินลุย ผู้ลุย นกลุยน้ำ นกชนิดหนึ่ง มีขายาวมักจะเดินหาอาหารในน้ําตื้น นกขายาวที่เดินลุยหาอาหารในน้ำตื้น
 • wading birds    นกลุยน้ำ
 • address pool    พูลเลขที่อยู่ (address pool)
 • blackball (pool)    แบล็กบอล
 • car pool    n. กลุ่มของคนที่มาใช้รถร่วมกันเพื่อไปในสถานที่เดียวกัน
 • children's pool    n. exp. สระว่ายน้ำเด็ก [sa wāi nām dek]
 • deep pool    n. วัง [wang]
 • indoor pool    n. exp. สระว่ายน้ำในร่ม [sa wāi nām nai rom]
 • kidney pool    n. exp. สระทรงรี [sa song]
 • labor pool    กำลังแรงงาน
 • lap pool    n. exp. สระสี่เหลี่ยมผืนผ้า [sa sī līem pheūn phā]
 • motor pool    n. รถบริษัทหรือองค์กร
ความหมาย
  คำนาม
 • a shallow pool for children