เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wadjmose แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • วัดจ์โมส
  • wading pool    สระน้ําตื้นๆ ขนาดเล็กสําหรับเด็กๆ สระน้ำสำหรับเด็ก สระตื้น
  • wading birds    นกลุยน้ำ
  • wady    1) n. บริเวณลำน้ำหรือลำธารที่แห้งผาก ที่เกี่ยวข้อง: ยกเว้นในช่วงฤดูฝน (อยู่ทางแอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลางและเอเชียใต้) 2) n. แหล่งอุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย ชื่อพ้อง: oasis
  • wading bird    สิ่งที่ลุย ผู้เดินลุย ผู้ลุย นกลุยน้ำ นกชนิดหนึ่ง มีขายาวมักจะเดินหาอาหารในน้ําตื้น นกขายาวที่เดินลุยหาอาหารในน้ำตื้น
  • wael nader al-halqi    วาอีล นาดิร อัลฮัมกี
  • wading    การเดินลุยน้ำ การลุยน้ำ
  • waeng    n. prop. - แว้ง [Waēng] - อ.แว้ง [Am phoē Waēng] - อำเภอแว้ง [Am phoē Waēng]
  • wadi-us-salaam    วาดีอัสซะลาม
  • waeng district    n. prop. - แว้ง [Waēng] - อ.แว้ง [Am phoē Waēng] - อำเภอแว้ง [Am phoē Waēng]