เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wady แปล

การออกเสียง
คำแปลมือถือ
 • 1) n. บริเวณลำน้ำหรือลำธารที่แห้งผาก
  ที่เกี่ยวข้อง: ยกเว้นในช่วงฤดูฝน (อยู่ทางแอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลางและเอเชียใต้)
  2) n. แหล่งอุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย
  ชื่อพ้อง: oasis
 • wadjmose    วัดจ์โมส
 • wading pool    สระน้ําตื้นๆ ขนาดเล็กสําหรับเด็กๆ สระน้ำสำหรับเด็ก สระตื้น
 • wael nader al-halqi    วาอีล นาดิร อัลฮัมกี
 • wading birds    นกลุยน้ำ
 • waeng    n. prop. - แว้ง [Waēng] - อ.แว้ง [Am phoē Waēng] - อำเภอแว้ง [Am phoē Waēng]
 • wading bird    สิ่งที่ลุย ผู้เดินลุย ผู้ลุย นกลุยน้ำ นกชนิดหนึ่ง มีขายาวมักจะเดินหาอาหารในน้ําตื้น นกขายาวที่เดินลุยหาอาหารในน้ำตื้น
 • waeng district    n. prop. - แว้ง [Waēng] - อ.แว้ง [Am phoē Waēng] - อำเภอแว้ง [Am phoē Waēng]
 • wading    การเดินลุยน้ำ การลุยน้ำ
 • waeng noi    n. prop. - แวงน้อย [Waēng Nøi] - อ.แวงน้อย [Am phoē Waēng Nøi] - อำเภอแวงน้อย [Am phoē Waēng Nøi]