เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

waeng แปล

การออกเสียง:
"waeng" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. prop.
  - แว้ง [Waēng]
  - อ.แว้ง [Am phoē Waēng]
  - อำเภอแว้ง [Am phoē Waēng]
 • amphoe waeng    อําเภอแว้ง
 • waeng district    n. prop. - แว้ง [Waēng] - อ.แว้ง [Am phoē Waēng] - อำเภอแว้ง [Am phoē Waēng]
 • waeng noi    n. prop. - แวงน้อย [Waēng Nøi] - อ.แวงน้อย [Am phoē Waēng Nøi] - อำเภอแวงน้อย [Am phoē Waēng Nøi]
 • waeng yai    n. prop. - แวงใหญ่ [Waēng Yai] - อ.แวงใหญ่ [Am phoē Waēng Yai] - อำเภอแวงใหญ่ [Am phoē Waēng Yai]
 • amphoe waeng noi    อําเภอแวงน้อย
 • amphoe waeng yai    อําเภอแวงใหญ่
 • waeng noi district    n. prop. - แวงน้อย [Waēng Nøi] - อ.แวงน้อย [Am phoē Waēng Nøi] - อำเภอแวงน้อย [Am phoē Waēng Nøi]
 • waeng yai district    n. prop. - แวงใหญ่ [Waēng Yai] - อ.แวงใหญ่ [Am phoē Waēng Yai] - อำเภอแวงใหญ่ [Am phoē Waēng Yai]
 • wael nader al-halqi    วาอีล นาดิร อัลฮัมกี
 • wady    1) n. บริเวณลำน้ำหรือลำธารที่แห้งผาก ที่เกี่ยวข้อง: ยกเว้นในช่วงฤดูฝน (อยู่ทางแอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลางและเอเชียใต้) 2) n. แหล่งอุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย ชื่อพ้อง: oasis
 • wadjmose    วัดจ์โมส
 • wading pool    สระน้ําตื้นๆ ขนาดเล็กสําหรับเด็กๆ สระน้ำสำหรับเด็ก สระตื้น
 • wading birds    นกลุยน้ำ
ประโยค
 • รถไฟจะมาแล้ว: ชุมชนหนองแวงและอนาคตของสลัมตามรางรถไฟ
  422.8.Train in the Distance: Nong Waeng and the Future of Railside Slums
 • รถไฟจะมาแล้ว: ชุมชนหนองแวงและอนาคตของสลัมตามรางรถไฟ
  Train in the Distance: Nong Waeng and the Future of Railside Slums
 • โรงเรียน : บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  School Name : Baan Mai Fard School, Amphoe Waeng, Narathiwat Province.