เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage increase แปล

การออกเสียง:
"wage increase" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  การเพิ่มค่าจ้าง [kān phoēm khā jāng]
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • increase     1) n. การเพิ่มขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: การงอกเงย, การขยาย ชื่อพ้อง:
 • increase in    phrase. v. ทำให้เพิ่มขึ้นในเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง: มากขึ้นในด้าน
 • increase to    phrase. v. เพิ่มขึ้นเป็น
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • monthly wage    n. exp. ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • overtime wage    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • wage against    ประกาศสงครามกับ ต่อสู้กับ
 • wage agreements    ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน สัญญาแรงงาน
 • wage earner    ผู้รับค่าจ้าง
 • wage freeze    [weɪdʒˌfriːz] n. exp. การตรึงค่าจ้าง [kān treung khā jāng]
ประโยค
 • ค่าจ้างขั้นต่ำในเวียดนามเพิ่มขึ้น เดือนธันวาคม 2013
  Minimum Wage Increase in Vietnam – December 2013
 • คนงานและวัยเกษียณในเวเนซุเอลาเพื่อรับ 50% เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ
  Workers and Pensioners in Venezuela to Get 50% Minimum Wage Increase
 • เงินเฟ้อกับการปรับค่าจ้าง-เงินเดือน ... ผลต่อธุรกิจไทย (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2154)
  Inflation and Wage Increases: Impact on Thai Business (Business Brief No.2154)
 • บ้าน >ข่าวการเงิน >คนงานและวัยเกษียณในเวเนซุเอลาเพื่อรับ 50% เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ
  Home > Finance News > Workers and Pensioners in Venezuela to Get 50% Minimum Wage Increase
 • การจ้างงานน้อยลงการปลดพนักงาน (เหลือเฟือ) การเพิ่มขึ้นของการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างน้อย
  Fewer hiring, layoffs (redundancies) increases, wage increases less
 • แท็ก:คนงานและวัยเกษียณในเวเนซุเอลา, คนงานและวัยเกษียณในเวเนซุเอลาเพื่อรับ 50% เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ
  Tags:Workers and Pensioners in Venezuela, Workers and Pensioners in Venezuela to Get 50% Minimum Wage Increase
 • ฉันทามติสหภาพ = และนายจ้างจะทราบว่าหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อสูงและดังนั้นจึงมักจะได้รับการตกลงที่จะค้างค่าจ้าง
  Consensus = unions and employers are aware that high inflation means and therefore usually agree to hold down wage increases.
 • อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องคอยระมัดระวังและเฝ้าจับตาดูปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็น การแข็งค่าขึ้นของเงินบาท การปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าแรง ภาวะวิกฤตในฮ่องกง และภาวะอุปสงค์ชะลอตัว
  Still, we have to stay vigilant and keep close watch on potential external pressure such as strong Thai baht, potential wage increase, Hong Kong crisis and demand stays slow and low.
ความหมาย