เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage war against แปล

การออกเสียง:
"wage war against" การใช้
คำแปลมือถือ
 • phrase. v. ต่อสู้กับ
  ชื่อพ้อง: declare against, declare on
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • wage war     v. exp. - ทำศึก [tham seuk] - ทำสงคราม [tham song khrām] - เปิดศึก
 • war     1) n. สงคราม ที่เกี่ยวข้อง: สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง
 • war against     1) phrase. v. ต่อสู้กับ (ศัตรู) 2) phrase. v. คัดค้าน ที่เกี่ยวข้อง:
 • against     1) prep. เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 2) prep. ดูขัดแย้งกับ ที่เกี่ยวข้อง:
 • wage a war against    ต่อต้านอย่างมาก คัดค้านอย่างรุนแรง
 • wage against    ประกาศสงครามกับ ต่อสู้กับ
 • wage a campaign against    idm. คัดค้านอย่างรุนแรง ที่เกี่ยวข้อง: ต่อต้านอย่างมาก
 • wage a struggle against    สู้รบ รบรา รบ ต่อสู้ รบพุ่ง สู้
 • levy war against    ประกาศสงครามกับ
 • german declaration of war against the united states    การประกาศสงครามต่อต้านสหรัฐของเยอรมนี
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
ประโยค
 • และนี่เป็นเหตุว่าทำไมข้าไม่ ต้องการเห็นแพคเจทำสงครามกับโกคูรยอ
  And that is why I do not wish to see Baekje wage war against Goguryeo.
 • พวกเราเข้าร่วมต่อต้านพวกปิศาจ
  It is our sacred duty to wage war against the demon horde.