เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage war แปล

การออกเสียง:
"wage war" การใช้
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  - ทำศึก [tham seuk]
  - ทำสงคราม [tham song khrām]
  - เปิดศึก [poēt seuk]
 • wage     1) n. ค่าจ้าง ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay,
 • war     1) n. สงคราม ที่เกี่ยวข้อง: สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง
 • wage a war against    ต่อต้านอย่างมาก คัดค้านอย่างรุนแรง
 • wage war against    phrase. v. ต่อสู้กับ ชื่อพ้อง: declare against, declare on
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • monthly wage    n. exp. ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • overtime wage    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • wage against    ประกาศสงครามกับ ต่อสู้กับ
 • wage agreements    ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน สัญญาแรงงาน
 • wage earner    ผู้รับค่าจ้าง
 • wage freeze    [weɪdʒˌfriːz] n. exp. การตรึงค่าจ้าง [kān treung khā jāng]
ประโยค
 • แก๊งค์เหล่าร้ายยึดครองทางหลวง... ...พร้อมจะต่อสู้แย่งชิงน้ำมัน
  The gangs took over the highways ready to wage war for a tank ofjuice.
 • และเธอจะทำสงครามกับเซรีน่าไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้ร่วมอุดมการณ์นะ
  Your throne's in Danger, and you can't wage war on Serena without an ally.
 • และนี่เป็นเหตุว่าทำไมข้าไม่ ต้องการเห็นแพคเจทำสงครามกับโกคูรยอ
  And that is why I do not wish to see Baekje wage war against Goguryeo.
 • เราทำสงคราม เราเผาคนเพือบูชายัน เราปล้น โกง ทำร้ายพี่น้องของเราเอง
  We wage war, we burn sacrifices, we pillage and plunder and tear at the flesh of our brothers and why?
 • พวกเราเข้าร่วมต่อต้านพวกปิศาจ
  It is our sacred duty to wage war against the demon horde.
 • เชิญเพื่อนของคุณเพื่อสร้างพันธมิตรแตกและสงครามค่าจ้างกับศัตรูของคุณร่วมกัน!
  Invite your friends to create unbreakable alliances and wage war on your enemies together!
 • √ ประกาศสงครามและสาดความบ้าระห่ำไปทั่วโลก ตั้งแต่แอนตาร์กติก้าจนถึงบาร์เซโลน่า!
  Wage war and take action all over the world, from Antarctica to Barcelona!
 • กองทัพของพิกเซลเกมส์สงครามในเกมนี้การกระทำเกี่ยวกับยุทธวิธีรวด. จ้างแบบผสม.... ผู้รุกรานผกผัน
  Armies of glowing pixels wage war in this fast-paced tactical action game. Employ a mix of... Inverse Invaders
 • แต่ความพยายามเหล่านี้ ไม่ได้หมดไปอย่างไร้ประโยชน์ ...สำหรับการจุดประกายของสงคราม จากเลือดของเหยื่อในเหตุการณ์นี้
  But the efforts of those involved are not in vain for a new ability to wage war is born from the blood of one of the victims.