เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wage แปล

สัทอักษรสากล: [ weidʒ ]  การออกเสียง
"wage" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ค่าจ้าง
  ที่เกี่ยวข้อง: ค่าแรง ชื่อพ้อง: emolument, pay, salary, wages
  2) vt. เข้าร่วม (ต่อสู้)
 • basic wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน [khā jāng khan pheūn thān] - ค่าจ้างพื้นฐาน [khā jāng pheūn thān]
 • daily wage    n. exp. ค่าจ้างรายวัน [khā jāng rāi wan]
 • hourly wage    n. exp. ค่าจ้างรายชั่วโมง [khā jāng rāi chūa mōng]
 • living wage    n. เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
 • minimum wage    n. exp. - ค่าจ้างขั้นต่ำ [khā jāng khan tam] - ค่าจ้างขั้นต่ำสุด [khā jāng khan tam sut] - ค่าแรงขั้นต่ำ [khā raēng khan tam] - เงินเดือนต่ำสุด [ngoen deūoen tam sut]
 • monthly wage    n. exp. ค่าจ้างรายเดือน [khā jāng rāi deūoen]
 • overtime wage    ค่าล่วงเวลา เงินล่วงเวลา
 • wage against    ประกาศสงครามกับ ต่อสู้กับ
 • wage agreements    ข้อตกลงค่าจ้างแรงงาน สัญญาแรงงาน
 • wage earner    ผู้รับค่าจ้าง
 • wage freeze    [weɪdʒˌfriːz] n. exp. การตรึงค่าจ้าง [kān treung khā jāng]
 • wage hike    เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
 • wage increase    n. exp. การเพิ่มค่าจ้าง [kān phoēm khā jāng]
 • wage rate    [weɪdʒreɪt] n. exp. อัตราค่าจ้าง [at trā khā jāng]
 • wage reduction    n. exp. การลดค่าจ้าง [kān lot khā jāng]
ประโยค
 • นั้น ผมควรทำเบอร์เกอร์ ด้วยค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่?
  What, that I should be frying burgers for minimum wage?
 • เธอต้องจ่ายค่าของที่เอาไปทดลอง หักจากเงินเดือน
  You'll pay for the ingredients out of your wage.
 • ชอบสุดๆ ค่าแรงไม่ถึงขั้นต่ำ ประกันสังคมก็ไม่มี
  And we just love not making minimum wage or getting Social Security.
 • ฉันทำงานด้วยค่าแรงขั้นต่ำ ตอนที่วิ่งรอกไปทั่ว
  I worked several minimum wage jobs while on the run.
 • ยกเว้นว่าหล่อนต่อสู้สงครามพร้อมความสะดวกสบาย
  EXCEPT SHE GETS TO WAGE THE WAR FROM THE COMFORT
 • ผมให้สัญญาได้ว่าเงินเดือนคุณจะได้เป็นสองเท่า
  I can promise that your wage will double
 • ประกันของอังกฤษโคลัมเบียทำการสูญเสียผลประโยชน์
  Insurance of British Columbia Wage loss benefits
 • เราประกาศสงครามกับพระเจ้า ด้วยการทำให้เด็กหายตัวไป
  Making children disappear is the war we wage with God.
 • ประกันของอังกฤษโคลัมเบียทำการสูญเสียผลประโยชน์
  Insurance of British Columbia wage loss benefits
 • ขนาดของค่าแรงขั้นต่ำ: คำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อย
  The size of the minimum wage: answers to frequently asked questions
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • something that remunerates; "wages were paid by check"; "he wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all their earnings"
  ชื่อพ้อง: pay, earnings, remuneration, salary,

 • คำกริยา
 • carry on (wars, battles, or campaigns); "Napoleon and Hitler waged war against all of Europe"
  ชื่อพ้อง: engage,