เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

was had แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • sl. โดนโกง
  ชื่อพ้อง: been had
 • had     aux. กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ
 • been had    sl. โดนโกง ชื่อพ้อง: was had
 • had bangtao    n. prop. หาดบางเทา [Hāt Bāng Thao]
 • had best    ทำให้ดีที่สุด
 • had better    aux. น่าจะ ที่เกี่ยวข้อง: ควรจะ
 • have had it    idm. มาถึงจุดที่หมดความอดทน
 • ban had lek    n. prop. บ้านหาดเล็ก [Bān Hāt Lek]
 • had as soon do    idm. พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น
 • had best do    idm. ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
 • had better do    idm. ควรจะทำบางสิ่ง
 • had it away on his toes    sl. หนีอย่างรวดเร็ว
 • had rather do    idm. ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
 • had sooner do    idm. ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
 • hardly had one spoken    ขาดปาก ขาดคํา
 • have been had    idm. โดนหลอก ที่เกี่ยวข้อง: ถูกโกง