เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

waste heat แปล

การออกเสียง:
"waste heat" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ความร้อนสูญเปล่า
  การสูญเสียความร้อนขณะผลิต
 • waste     1) sl. ฆ่า 2) vt. ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ ที่เกี่ยวข้อง:
 • heat     1) n. ความฉุนเฉียว ที่เกี่ยวข้อง: ความโกรธ, ความตื่นเต้น 2) n.
 • waste on    phrase. v. สูญเปล่าไปกับ ที่เกี่ยวข้อง: เสีย(เวลา, เงิน)ไปกับ(บางสิ่ง)
 • be in heat    v. กำหนัด [kam nat]
 • in heat    idm. ช่วงติดสัด (ใช้กับสัตว์)
 • on heat    เต็มไปด้วยตัณหา
 • heat over a low heat    v. exp. ตั้งไฟอ่อน [tang fai øn]
 • be a waste of time    1. v. เสียเวลา [sīa wē lā] 2. v. exp. เสียเที่ยว [sīa thīo]
 • blackwater (waste)    น้ำโสโครก
 • body waste    ของเสียในร่างกาย ของเสีย
 • bulky waste    n. exp. ขยะชิ้นใหญ่ [kha ya chin yai]
 • cassava waste    n. exp. กากมันสำปะหลัง [kāk man sam pa lang]
 • cotton waste    ['kɔt(ə)nweɪst] n. exp. เศษฝ้าย [sēt fāi]
 • electronic waste    ขยะอิเล็กทรอนิกส์
 • food waste    เศษอาหาร
ประโยค
 • ตารางเปรียบเทียบหม้อน้ำระบายความร้อนที่รองรับ
  Design for 80 PLUS Gold level of efficiency to reduce wasted heat and save electricity.
 • ตารางเปรียบเทียบหม้อน้ำระบายความร้อนที่รองรับ
  Designed for 80 PLUS Bronze level of efficiency to reduce wasted heat and save on electricity
 • ตารางเปรียบเทียบหม้อน้ำระบายความร้อนที่รองรับ
  Designed for 80 PLUS Gold level of efficiency to reduce wasted heat and save on electricity.
 • ตารางเปรียบเทียบหม้อน้ำระบายความร้อนที่รองรับ
  Designed for 80 PLUS Platinum level of efficiency to reduce wasted heat and save on electricity.
 • ตารางเปรียบเทียบหม้อน้ำระบายความร้อนที่รองรับ
  Designed for 80 PLUS silver level of efficiency to reduce wasted heat and save on electricity.
 • โครงการการกู้คืนความร้อนในโรงงานปูนซีเมนต์สำหรับ:
  PROJECT WASTE HEAT RECOVERY IN CEMENT PLANT FOR:
 • การผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนจากกากอุตสาหกรรม
  Generating Electricity from Industrial Waste Heat
 • โครงการสังเคราะห์แอมโมเนียความร้อนการกู้คืนสำหรับ:
  PROJECT SYNTHETIC AMMONIA WASTE HEAT RECOVERY FOR:
 • โครงการเลสส์โลหะถลุง (ทองแดง) สำหรับการกู้คืนความร้อน:
  PROJECT NON-FERROUS METAL SMELTING WASTE HEAT RECOVERY (COPPER) FOR:
 • โครงการกำมะถันระเหยความร้อนการกู้คืนสำหรับ:
  PROJECT SULFUR BURNER WASTE HEAT RECOVERY FOR:
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5