เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

watt แปล

สัทอักษรสากล: [ wɔt ]  การออกเสียง
"watt" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า (สัญลักษณ์คือ W)
  ที่เกี่ยวข้อง: วัตต์
 • international watt    ผลผลิตของ 1 อินเตอร์แอมแปร์ในเวลาหนึ่งของอินเตอร์โวลท์ ( 1 อินเตอร์วัตต์เท่ากับ 1.00005 วัตต์สมบูรณ์)
 • james watt    เจมส์ วัตต์ วัตต์
 • kilo watt    (ไฟฟ้า) = หนึ่งพันวัต
 • watt meter    (ไฟฟ้า) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนวัท
 • watt second    จูล
 • watt, james    เจมส์ วัทท์ ผู้คิดประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ (ค.ศ.1736-1819)
 • watt-hour    n. หน่วยกำลังไฟฟ้าจำนวนหนึ่งวัตต์ในเวลาหนึ่งชั่วโมง
 • heriot-watt university    มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต์
 • indicating watt meter    เครื่องวัดไฟฟ้าสำหรับใช้วัดการขยายแรงไฟในวงจร เพื่อแสดงค่าในชั่วกระพริบของพลังงาน หรืออัตราของพลังที่หมดไปในวงจร
 • switchboard watt meter    มาตรวัดจำนวนวัตต์ของไฟฟ้าที่ติดตั้งบนแผงสวิทช์
 • watson and the shark    วัตสันและปลาฉลาม
 • watson    เจมส์ วัตสัน วัตสัน โทมัส ออกัสตัส วัตสัน เจมส์ ดิวอี วัตสัน
 • watsaporn wattanakoon    วรรษพร วัฒนากุล
 • wats    abbr. คำย่อของ Wide-Area Telecommunications Service
 • watrakanu    ต้อยติ่ง
ประโยค
 • Q3. คำถาม แผงระบุขนาด 300 วัตต์นั้นหมายความว่าอย่างไร
  Q3. Question 300 watt panel, specify the size that means.
 • หลอดไส้เทียนแสง 4 วัตต์, หลอดไฟสมาร์ทเมนต์เมนต์ E27 E27
  Candle Filament Light Bulbs 4 Watt , 400LM Smart Filament Bulb E27 Commercial
 • พลังงาน: สูงสุด 48 วัตต์, โหมดความร้อนต่ำ 99S คือ 24 วัตต์
  Power: 48 watt maximum, 99S low heat mode is 24 watt
 • พลังงาน: สูงสุด 48 วัตต์, โหมดความร้อนต่ำ 99S คือ 24 วัตต์
  Power: 48 watt maximum, 99S low heat mode is 24 watt
 • ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 50 วัตต์ _ ซีรีส์แบบบูรณาการ
  Solar Powered Street Lights 50 Watt _ Integrated Series
 • 6AA แบตเตอรี่ 180LM สูงไฟไฟฉาย 5 วัตต์สำหรับกรณีฉุกเฉิน
  6AA Battery 180LM High Power Flashlight 5 watt for Emergency
 • การกระจายความร้อนที่ดีที่สุดกลางแจ้ง 60 วัตต์ 65 วัต...
  Best Heat Dissipation Outdoor 60W 65 Watt 75 Watt 78...
 • การกระจายความร้อนที่ดีที่สุดกลางแจ้ง 60 วัตต์ 65 วัต...
  Best Heat Dissipation Outdoor 60W 65 Watt 75 Watt 78...
 • คลังสินค้า 200 วัตต์นำการแข่งขันระดับสูงสำหรับเบย์
  200 watt LED WAREHOUSE HIGH BAYS
 • หลอดไฟ 3 วัตต์ G9 นำ E14 E12 ฐาน 48 ชิ้นนำ 80RA สำหรับห้องประชุม
  3 Watt G9 Light Bulb Led E14 E12 Base 48 Pieces Led 80ra For Meeting Rooms
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a unit of power equal to 1 joule per second; the power dissipated by a current of 1 ampere flowing across a resistance of 1 ohm
  ชื่อพ้อง: W,