เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wealthy person แปล

การออกเสียง:
"wealthy person" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1. n.
  - คฤหบดี [kha reu ha bø dī]
  - โภคิน [phō khin]
  - โภคี [phō khī]
  2. n. exp.
  คนรวย [khon rūay]
 • wealthy     adj. ร่ำรวย ที่เกี่ยวข้อง: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี ชื่อพ้อง:
 • person     1) n. บุคคล ที่เกี่ยวข้อง: คน, มนุษย์ ชื่อพ้อง: human, individual,
 • very wealthy person    เศรษฐี
 • be wealthy    v. ร่ำรวย [ram rūay]
 • wealthy chinese    n. - เจ๊สัว [jē sūa] - เจ้าขรัว [jao khrūa] - เจ้าสัว [jao sūa] - เสี่ย [sīa]
 • wealthy commoner    n. exp. ไพร่มั่งมี [phrai mang mī]
 • wealthy man    n. exp. คนมั่งมี [khon mang mī]
 • wealthy people    คนมีเงิน เศรษฐี กลุ่มคนร่ํารวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น คนรวย คนมั่งมี คนมีสตางค์
 • wealthy widow    n. exp. แม่ม่ายทรงเครื่อง [maē māi]
 • wealthy woman    n. คหปตานี [kha ha pa tā nī]
 • wealthy business owner    n. เจ้าสัว [jao sūa]
 • wealthy people [pl]    n. exp. คนรวย [khon rūay]
 • in person    pr. เอง [ēng]
 • that person    n. exp. - คนนั้น [khon nan] - รายนั้น [rāi nan]
 • that’s the person    ไงล่ะ