เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wind vane แปล

การออกเสียง:
"wind vane" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เครื่องวัดทิศทางของลม
 • wind     1) n. ลม ที่เกี่ยวข้อง: กระแสลม ชื่อพ้อง: air, breeze 2) n.
 • vane     n. ใบกังหัน ที่เกี่ยวข้อง: ใบพัด ชื่อพ้อง: weathervane, weathercock
 • vane test    การทดสอบกำลังดินอ่อนโดยใช้แผ่นใบพัดบิดตัด
 • water vane    n. exp. กังหันน้ำ [kang han nām]
 • weather vane    n. กันหันสำหรับชี้ทิศทางลม ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องมือสำหรับชี้ทิศทางลม ชื่อพ้อง: anemometer, weathercock, wind gauge
 • weather-vane    เครื่องบอกทิศทางของลมที่ทำเป็นรูปกรวยติดปลายเสาบนหลังคา
 • in the wind    idm. เกือบจะเกิดขึ้น (มักใช้ในทางวรรณคดี) ที่เกี่ยวข้อง: กำลังจะเกิด
 • into the wind    ทวนลม
 • wind in    phrase. v. หมุนเข้า ที่เกี่ยวข้อง: พันเข้า
 • wind into    phrase. v. พัน (บางสิ่ง) ให้กลม ที่เกี่ยวข้อง: ห่อ, ม้วน
 • wind on    phrase. v. หมุนรอบ ที่เกี่ยวข้อง: พันรอบ
 • vane-type super charger    เครื่องเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์แบบใบพัดหมุนด้วยกำลังอัดจากน้ำมัน
 • water pump vane    ใบพัดสูบน้ำของหม้อน้ำเครื่องยนต์
 • กังหัน -s .vane    weathervane vane weather vane weathercock
 • against the wind    X ทวนลม [thūan lom]
ประโยค
 • ใช้มอเตอร์ที่มีคุณภาพสูงช่องว่างที่เหมาะสมกับใบพัดลมแหวนแนะนำและการออกแบบที่เน้นการผ่อนชำระให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพัดลม
  Adopting high quality motor, reasonable gap with the wind vane, guide ring and hyperbolic designed ducting, achiveve maximum efficiency of fan.
ความหมาย
  คำนาม
 • mechanical device attached to an elevated structure; rotates freely to show the direction of the wind
  ชื่อพ้อง: weathervane, weather vane, vane,