เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wrist joint แปล

การออกเสียง:
"wrist joint" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ข้อมือ
  กระดูกข้อมือ
 • wrist     n. ข้อมือ
 • joint     1) n. ข้อต่อ (กระดูก) ชื่อพ้อง: node 2) adj. ที่ร่วมกัน
 • wrist band    สายรัดข้อมือ ริสต์แบนด์
 • wrist bone    กระดูกข้อมือ
 • wrist pad    สนับข้อมือ
 • wrist pin    1) n. สลักลูกสูบหรือล้อรถ ชื่อพ้อง: gudgeon pin 2) n. สลักข้อต่อของเครื่องยนต์ ชื่อพ้อง: gudgeon pin
 • wrist string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
 • wrist watch    นาฬิกาข้อมือ
 • joint will    n. exp. พินัยกรรมร่วม [phi nai kam ruam]
 • t joint    ข้อต่อรูปตัว T
 • get a slap on the wrist    idm. โดนลงโทษเล็กน้อย
 • two prominences of wrist bones    ตานกแก้ว ปุ่มข้อมือ
 • wrist pin (am.)    n. exp. สลักลูกสูบ [sa lak lūk sūp]
 • wrist-binding ceremony    n. exp. พิธีบายศรีสู่ขวัญ [phi thī bāi sī sū khwan]
 • wrist-binding string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
ประโยค
 • การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยามีผลต่อข้อต่อขาหนีบของนิ้วข้อข้อใหญ่และข้อมือบ่อยครั้งที่ข้อเข่า การเพิ่มขึ้นของข้อต่อในขนาดและความคล่องตัว จำกัด ของข้อต่อไม่ได้หายไปพร้อมกับการจากไปของการโจมตีของโรคเกาต์
  Pathological changes affect the phalangeal joints of the fingers, the larger ankle and the wrist joint, often the knee. An increase in joint size and limited mobility does not disappear with the departure of an attack of gout.
ความหมาย