เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wrist pad แปล

การออกเสียง:
"wrist pad" การใช้
คำแปลมือถือ
 • สนับข้อมือ
 • wrist     n. ข้อมือ
 • pad     1) n. เบาะ ที่เกี่ยวข้อง: เบาะรอง, ที่รอง, สิ่งที่ใช้รอง ชื่อพ้อง:
 • wrist band    สายรัดข้อมือ ริสต์แบนด์
 • wrist bone    กระดูกข้อมือ
 • wrist joint    ข้อมือ กระดูกข้อมือ
 • wrist pin    1) n. สลักลูกสูบหรือล้อรถ ชื่อพ้อง: gudgeon pin 2) n. สลักข้อต่อของเครื่องยนต์ ชื่อพ้อง: gudgeon pin
 • wrist string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
 • wrist watch    นาฬิกาข้อมือ
 • get a slap on the wrist    idm. โดนลงโทษเล็กน้อย
 • two prominences of wrist bones    ตานกแก้ว ปุ่มข้อมือ
 • wrist pin (am.)    n. exp. สลักลูกสูบ [sa lak lūk sūp]
 • wrist-binding ceremony    n. exp. พิธีบายศรีสู่ขวัญ [phi thī bāi sī sū khwan]
 • wrist-binding string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
 • arm pad    สนับแขน
 • carpet pad    แผ่นรองพรม
ประโยค
 • ผมเอาแผ่นติดข้อมือเข้าไปใกล้ บัตรผ่านของแวน ฮอร์น และมันจะคัดลอกข้อมูล
  I get van Horn's security-access card near the wrist pad, and it clones the data.