เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wrist pin แปล

การออกเสียง:
"wrist pin" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. สลักลูกสูบหรือล้อรถ
  ชื่อพ้อง: gudgeon pin
  2) n. สลักข้อต่อของเครื่องยนต์
  ชื่อพ้อง: gudgeon pin
 • wrist     n. ข้อมือ
 • pin     abbr. เลขรหัสลับส่วนตัว (คำย่อของ Personal Identification Number)
 • wrist pin (am.)    n. exp. สลักลูกสูบ [sa lak lūk sūp]
 • pin on    1) phrase. v. ตรึงด้วยหมุด 2) phrase. v. ตรึงด้วยหมุด ที่เกี่ยวข้อง: ยึดไว้ด้วยหมุด 3) phrase. v. โยนความผิดให้ ชื่อพ้อง: fasten on, lay on
 • pin to    phrase. v. ยึดด้วยหมุด ที่เกี่ยวข้อง: ตอกด้วยหมุด
 • wrist band    สายรัดข้อมือ ริสต์แบนด์
 • wrist bone    กระดูกข้อมือ
 • wrist joint    ข้อมือ กระดูกข้อมือ
 • wrist pad    สนับข้อมือ
 • wrist string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
 • wrist watch    นาฬิกาข้อมือ
 • get a slap on the wrist    idm. โดนลงโทษเล็กน้อย
 • two prominences of wrist bones    ตานกแก้ว ปุ่มข้อมือ
 • wrist-binding ceremony    n. exp. พิธีบายศรีสู่ขวัญ [phi thī bāi sī sū khwan]
 • wrist-binding string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
ความหมาย
  คำนาม
 • pin joining a piston to a connecting rod
  ชื่อพ้อง: gudgeon pin,