เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wrist string แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สายสิญจน์ [sāi sin]
 • wrist     n. ข้อมือ
 • string     1) n. เชือก ที่เกี่ยวข้อง: สายผูก, สายป่าน ชื่อพ้อง: cord, fibre,
 • wrist-binding string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
 • string with    1) phrase. v. ร้อยด้วย ที่เกี่ยวข้อง: ผูกด้วย, ผูกด้วย 2) phrase. v. หลอกเล่น (คำไม่เป็นทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: ล้อเล่น
 • wrist band    สายรัดข้อมือ ริสต์แบนด์
 • wrist bone    กระดูกข้อมือ
 • wrist joint    ข้อมือ กระดูกข้อมือ
 • wrist pad    สนับข้อมือ
 • wrist pin    1) n. สลักลูกสูบหรือล้อรถ ชื่อพ้อง: gudgeon pin 2) n. สลักข้อต่อของเครื่องยนต์ ชื่อพ้อง: gudgeon pin
 • wrist watch    นาฬิกาข้อมือ
 • get a slap on the wrist    idm. โดนลงโทษเล็กน้อย
 • two prominences of wrist bones    ตานกแก้ว ปุ่มข้อมือ
 • wrist pin (am.)    n. exp. สลักลูกสูบ [sa lak lūk sūp]
 • wrist-binding ceremony    n. exp. พิธีบายศรีสู่ขวัญ [phi thī bāi sī sū khwan]
 • alphabetic string    n. exp. สายตัวอักษร [sāi tūa ak søn]