เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wrist-binding string แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สายสิญจน์ [sāi sin]
 • string     1) n. เชือก ที่เกี่ยวข้อง: สายผูก, สายป่าน ชื่อพ้อง: cord, fibre,
 • wrist string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
 • wrist-binding ceremony    n. exp. พิธีบายศรีสู่ขวัญ [phi thī bāi sī sū khwan]
 • wrist    n. ข้อมือ
 • binding    adj. ที่สัมพันธ์
 • string with    1) phrase. v. ร้อยด้วย ที่เกี่ยวข้อง: ผูกด้วย, ผูกด้วย 2) phrase. v. หลอกเล่น (คำไม่เป็นทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: ล้อเล่น
 • wrist band    สายรัดข้อมือ ริสต์แบนด์
 • wrist bone    กระดูกข้อมือ
 • wrist joint    ข้อมือ กระดูกข้อมือ
 • wrist pad    สนับข้อมือ
 • wrist pin    1) n. สลักลูกสูบหรือล้อรถ ชื่อพ้อง: gudgeon pin 2) n. สลักข้อต่อของเครื่องยนต์ ชื่อพ้อง: gudgeon pin
 • wrist watch    นาฬิกาข้อมือ
 • binding agent    n. เครื่องประสาน [khreūang pra sān]
 • binding condition    n. ข้อผูกมัด [khø phūk mat]
 • binding energy    n. exp. พลังงานยึดเหนี่ยว [pha lang ngān yeut nīo]