เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

wristdrop แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • โรคแขนห้อย
  • wristband    n. แถบข้อมือของเสื้อ ที่เกี่ยวข้อง: ข้อมือเสื้อ, สายนาฬิกาข้อมือ ชื่อพ้อง: band, cuff
  • wrist-binding string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
  • wristjoint    ข้อต่อ
  • wrist-binding ceremony    n. exp. พิธีบายศรีสู่ขวัญ [phi thī bāi sī sū khwan]
  • wristlet    n. ข้อมือเสื้อ ที่เกี่ยวข้อง: ส่วนที่อยู่ตรงข้อมือของถุงมือ
  • wrist watch    นาฬิกาข้อมือ
  • wristlock    n. การบิดและมัดข้อมือของคู่ต่อสู้ในกีฬามวยปล้ำ
  • wrist string    n. exp. สายสิญจน์ [sāi sin]
  • wrists    สลักข้อต่อ ข้อมือ