เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

yakety-yak แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เสียงจ้อกแจ้ก
 • the yak    n. - จมร - จมรี
 • yak    1) n. วัวป่าขนยาวในทิเบต 2) vi. พูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ 3) n. การพูดจาเรื่อยเปื่อยและไร้สาระ
 • the hair of the yak    n. - จมร - จมรี
 • wild yak    จามรี
 • yackety-yak    n. การคุยไม่หยุดและไร้สาระ ชื่อพ้อง: yak
 • yak butter    เนยจามรี
 • yak’s milk    นมจามรี
 • boa... nguu yak!    โบอา งูยักษ์
 • pldx1|jeong yak-yong    จองยัคยอง
 • yak: the giant king    ยักษ์ (ภาพยนตร์)
 • yakovlev yak-28    ยาโกเลฟ ยัค-28
 • yakovlev yak-38    ยาโกเลฟ ยัค-38
 • yakovlev yak-40    ยาโกเลฟ ยัค-40
 • yakovlev yak-42    ยาโกเลฟ ยัค-42
 • yakovlev yak-9    ยาโกเลฟ ยัค-9