เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

yaksha แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • n.
    ยักษ์ [yak]