เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

yard bird แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ผู้ถูกตัดสินจำคุก
  ผู้ต้องขัง
 • yard     1) n. สนาม 2) n. หลา (ยาวเท่ากับ 3 ฟุต หรือ 0.9144 เมตร)
 • bird     1) n. นก 2) n. ลูกขนไก่ ชื่อพ้อง: shuttlecock 3) n.
 • back yard    สนามหลังบ้าน
 • chicken yard    คอกไก่ เล้าไก่ คอกสัตว์ปีก
 • cubic yard    หลา คิวบิกหลา
 • front yard    สนามหญ้าหน้าบ้าน หน้าบ้าน
 • hen yard    คอกไก่ เล้าไก่ คอกสัตว์ปีก
 • holding yard    คอกปศุสัตว์ชั่วคราว
 • lumber yard    ร้านขายไม้
 • mizzen-yard    ไม้ขวางสำหรับขึงใบเสาเรือ
 • navy yard    n. อู่ต่อเรือ ที่เกี่ยวข้อง: อู่ซ่อมเรือ, อู่เก็บเรือ ชื่อพ้อง: shipyard
 • navy-yard    โรงหล่อ
 • railroad yard    ลานจัดขบวนรถไฟ ลานสับเปลี่ยนขบวนรถไฟ
 • railway yard    สถานีสับเปลี่ยนขบวนรถ
 • scotland yard    1) n. สำนักงานตำรวจสันติบาลของอังกฤษ 2) n. ถนนในกรุงลอนดอน