เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

z gorres แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ซี กอเรส
 • a to z    xp ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก [kø kai theung hø nok hūk]
 • z's    sl. หลับ ชื่อพ้อง: zeds
 • z’s    หลับ
 • generation z    n. prop. เจนซี
 • gmm z    จีเอ็มเอ็ม แซท
 • jay-z    เจย์-ซี
 • log z’s    นอนหลับ บรรทม หลับ นอน
 • ultraman z    อุลตร้าแมน z
 • z gundam    เซต้ากันดั้ม
 • z shell    ซีเชลล์
 • z-axis    n. exp. แกน z [kaēn]
 • z-intercept    n. exp. ระยะตัดแกน z [ra ya tat kaēn]
 • z-order    ลําดับแบบ z
 • z-score    n. exp. คะแนน z [kha naēn]
 • a.b.c-z    เอ.บี.ซี.-ซี