เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

z's แปล

การออกเสียง:
"z's" การใช้
คำแปลมือถือ
 • sl. หลับ
  ชื่อพ้อง: zeds
 • a to z    xp ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก [kø kai theung hø nok hūk]
 • z’s    หลับ
 • generation z    n. prop. เจนซี
 • gmm z    จีเอ็มเอ็ม แซท
 • jay-z    เจย์-ซี
 • log z’s    นอนหลับ บรรทม หลับ นอน
 • ultraman z    อุลตร้าแมน z
 • z gorres    ซี กอเรส
 • z gundam    เซต้ากันดั้ม
 • z shell    ซีเชลล์
 • z-axis    n. exp. แกน z [kaēn]
 • z-intercept    n. exp. ระยะตัดแกน z [ra ya tat kaēn]
 • z-order    ลําดับแบบ z
 • z-score    n. exp. คะแนน z [kha naēn]
 • a.b.c-z    เอ.บี.ซี.-ซี
ประโยค
 • ทันใด บิ๊ก ซี่ ก็ตาย และก็ถึงได้มาเป็นอยู่แบบเนี๊ย
  Poof! Big Z's dead, and that's how it's going to stay.
 • เอาล่ะเวลาแบบนี้ของวัน พวกมันส่วนใหญ่คง กำลังหลับอยู่
  Well, this time of day, most of them would be catching z's.
 • ดูเด่ะทุก ๆ คน นี่มัน แฟนคนสุดท้ายของบิ๊กซี่
  Look everybody, it's Big Z's last fan
 • ดูเด่ะ โว๊ โว๊ โว๊ นี่ เป็น กระดานบอง บิ๊ก ซี่
  Look at this...whoa, whoa, whoa...these are Big Z's boards.
 • นี่ ไม่ได้หรอก กี๊ก นี่มันที่ของ บิ๊ก ซี่
  This, I, I can't... Geek, this is Big Z's place man!
 • ใช่ นี่เป็นกระดานของ บิ๊กซี่ เขาขี่มันตอน ออสเตรเลี่ยนโอเพ่น
  Yeah, these are Big Z's boards, he rode this in the Australian Open.
 • นั่นแหละดินแดนของบ๊อบบี้ ซี เพื่อนเอ๋ย
  That's Bobby Z's territory, my friends
 • ซีไปแล้วตอนนี้ 6 ปี หรืออาจมากกว่านั้น
  Z's gone now 6 years, maybe more
 • นั่นไง นั่นมันแหลมบิ๊กซี จำได้มั้ย
  That's it, that's Big Z's shrine, remember?
 • บ๊อบบี้ ซีเป็นระบบของตลาดยา
  Bobby Z's got a marketing system
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2