เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

z-axis แปล

การออกเสียง
"z-axis" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  แกน z [kaēn]
 • axis    n. แกน ที่เกี่ยวข้อง: เส้นศูนย์กลาง, ขั้ว ชื่อพ้อง: axle, pole, shaft
 • the axis    ฝ่ายอักษะ
 • a to z    xp ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก [kø kai theung hø nok hūk]
 • z's    sl. หลับ ชื่อพ้อง: zeds
 • z’s    หลับ
 • axis axis    n. ดาว [dāo]
 • apache axis    อะแพชี แอกซิส
 • axis of a cone    n. exp. แกนของกรวย [kaēn khøng krūay]
 • axis of a sphere    เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลม
 • axis of curve    เส้นแกนแบ่งครึ่งกลางโค้งออกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน
 • axis of evil    อิรัก
 • axis of perspective    n. exp. แกนทัศนมิติ [kaēn that sa na mi ti]
 • axis of revolution    n. exp. แกนหมุน [kaēn mun]
 • axis of rotation    n. exp. แกนหมุน [kaēn mun]
 • axis of sphere    เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม
ประโยค
 • (3) แกน Z: มิลลิ่งราดเหนือสไลด์, รางนำทางเลื่อนขึ้นและลง
  (3) Z-axis: milling ram over slide, the guide rail moves up and down.
 • ตัวยึดสองแกนแกน Y และแกนนำเข้า, สกรูบอลนำเข้าจาก Z แกน
  X-axis and Y-axis importe gear rack double driver, Z-axis imported ball screw
 • ลูกสกรูในแกน x และแกน z จะสัมผัสโดยตรงกับมอเตอร์
  3.The ball screw in x-axis and z-axis is contact with motor directly.
 • แกน X, Y ใช้รางนำทางแบบเส้นตรงสกรูบอลสกรูใช้แกน Z
  X,Y-axes use linear guide rail, Z-axis use ball screw
 • การเดินทางด้วยแกน Z (มม.) 90 (เมื่อโฟกัส) 90 (เมื่อโฟกัส) 90 (เมื่อโฟกัส)
  Z-axis travel(mm) 90(when focus) 90(when focus) 90(when focus)
 • L แกน Z ใช้รางคู่จับคู่กับสี่บล็อกเลื่อน
  l Z-axis adopts dual-rail matched with four sliding blocks
 • การเดินทางของแกน Z คู่มือเชิงเส้นมีความแม่นยำสูงทำงานได้ 200 มม
  Z-axis Travel High-precision linear guide , working travel 200mm
 • การเดินทางด้วยแกน Z (มม.) 100 (สำหรับโฟกัส) 100 (สำหรับโฟกัส) 100 (สำหรับโฟกัส)
  Z-axis travel(mm) 100(for focus) 100(for focus) 100(for focus)
 • อุปกรณ์ชิ้นเดียวในตัวพร้อมหัวสแกน 2D และแกน Z ไฟฟ้าสำหรับการสลักลึก
  Integrated, one-piece device with 2D scan head and electric Z-axis for deep engraving
 • ระบบการวัดแบบปุ่มเดียว: IM30 / IM 60 / IM100 / IM 120 ...
  X Y Z-Axis 0.1-800mm/second
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the third axis in a 3-dimensional coordinate system