เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

z-fold paper แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • หีบเพลง
  ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง
 • paper     1) n. กระดาษ ที่เกี่ยวข้อง: แผ่นกระดาษ ชื่อพ้อง: lamina, sheet 2)
 • accordion fold paper    หีบเพลง ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง
 • zig-zag fold paper    หีบเพลง ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง
 • -fold    n. เท่า [thao]
 • fold    1) vt. พับ ที่เกี่ยวข้อง: ทบ ชื่อพ้อง: crease, bend 2) n. รอยพับ ที่เกี่ยวข้อง: รอยย่น, รอยจีบ, กลีบ ชื่อพ้อง: crease, pleat, bend 3) vt. ห่อ ที่เกี่ยวข้อง: หุ้มห่อ, ห่ม ชื่อพ้อง: enc
 • fold in    1) phrase. v. เติมส่วนผสม (ด้วยช้อน) 2) phrase. v. พับให้เป็น (ส่วน, ครึ่ง)
 • a to z    xp ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก [kø kai theung hø nok hūk]
 • z's    sl. หลับ ชื่อพ้อง: zeds
 • z’s    หลับ
 • door fold    ซอกเก็บกระจกหน้าต่างที่ใช้คันหมุนเลื่อนลงมาเก็บ
 • double fold    ดับเบิลโฟลด์
 • eight-fold    แปดเท่า
 • elbow fold    n. ข้อพับ [khø phap]
 • epicanthic fold    หนังคลุมหัวตา
 • five-fold    ที่มีจำนวนห้าเท่า