เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

z-intercept แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ระยะตัดแกน z [ra ya tat kaēn]
 • intercept    1) n. การสกัดกั้น ที่เกี่ยวข้อง: การกั้นขวาง, การจับ, การหยุด 2) vt. สกัด ที่เกี่ยวข้อง: สกัดกั้น, ขัดขวาง, หยุดไว้, จับไว้ ชื่อพ้อง: block, obstruct, seize, stop 3) vi. สกัด ที่เกี่ย
 • a to z    xp ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก [kø kai theung hø nok hūk]
 • z's    sl. หลับ ชื่อพ้อง: zeds
 • z’s    หลับ
 • intercept a letter    v. exp. กักจดหมาย [kak jot māi]
 • intercept form    n. exp. รูปแบบระยะตัดแกน [rūp baēp ra ya tat kaēn]
 • x-intercept    n. exp. ระยะตัดแกน x [ra ya tat kaēn ek]
 • y-intercept    n. exp. ระยะตัดแกน y [ra ya tat kaēn wāi]
 • generation z    n. prop. เจนซี
 • gmm z    จีเอ็มเอ็ม แซท
 • jay-z    เจย์-ซี
 • log z’s    นอนหลับ บรรทม หลับ นอน
 • ultraman z    อุลตร้าแมน z
 • z gorres    ซี กอเรส
 • z gundam    เซต้ากันดั้ม