เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

z-score แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  คะแนน z [kha naēn]
 • score    1) n. คะแนน ที่เกี่ยวข้อง: แต้ม ชื่อพ้อง: amount, final tally, sum 2) n. การทำคะแนน ที่เกี่ยวข้อง: การทำแต้ม ชื่อพ้อง: summation 3) n. รอยขีด ชื่อพ้อง: count, number, stock 4) n. โน้ต
 • a to z    xp ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก [kø kai theung hø nok hūk]
 • z's    sl. หลับ ชื่อพ้อง: zeds
 • z’s    หลับ
 • achievement score    n. exp. คะแนนผลสัมฤทธิ์ [kha naēn phon sam rit]
 • affective score    n. exp. คะแนนจิตพิสัย [kha naēn jit phi sai]
 • apgar score    คะแนนแอพการ์
 • aptitude score    n. exp. คะแนนความถนัด [kha naēn khwām tha nat]
 • attitude score    n. exp. คะแนนเจตคติ [kha naēn jē ta kha ti]
 • average score    n. exp. คะแนนเฉลี่ย [kha naēn cha līa]
 • baseball score    คะแนนเบสบอล
 • basketball score    แต้ม คะแนนบาสเกตบอล
 • bowling score    คะแนนโบว์ลิ่ง
 • cancel score    v. exp. ยกเลิกคะแนน [yok loēk kha naēn]
 • difference score    n. exp. คะแนนที่แตกต่าง [kha naēn thī taēk tāng]