เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zabaglione แปล

การออกเสียง
"zabaglione" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ซาบายอง
 • zaar    ภาษาซาร์ ภาษาซายันกิ
 • zaanstad    ซานสตัด
 • zabaykalsky krai    ดินแดนซาไบคัลสกี
 • z-score    n. exp. คะแนน z [kha naēn]
 • zabibah and the king    ซะบีบะฮ์วัลมะลิก
 • z-order    ลําดับแบบ z
 • zabid    ซะบีด
 • z-intercept    n. exp. ระยะตัดแกน z [ra ya tat kaēn]
 • zabihollah poursheib    ซาบีฮอลลาห์ โปร์ไชบ์
ประโยค
 • ถ้านับถือศาสนาอิสลามสามารถกินไอศกรีมนี้ได้หรือไม่ สามารถกินได้ ยกเว้น รสชาติ รัมเรซิ่น ซาบาโจเน่ ทิรามิสุ(มีเหล้าเป็นส่วนผสม)
  Can Muslims eat ice cream? Ice cream can be eating from Muslim except some flavors like rum raisin, zabaglione and tiramisu’ that contain liquor (so alcohol) and are not suitable from Muslim.
ความหมาย
  คำนาม
 • light foamy custard-like dessert served hot or chilled
  ชื่อพ้อง: sabayon,